NEN 7510-1:2017+A1:2020 Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Deel 1: Managementsysteem 2017

Verberg hoofdstructuurtekst (HLS) Toon HLS Verberg alle toelichting Toon alle toelichting

NEN 7510-1+A1:2020

NEN 7510:2011

4.1

Inzicht verkrijgen in de organisatie en haar context

4.6.4

Preventieve maatregelen

4.2 a)

Inzicht verkrijgen in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden

Nieuwe eis

4.2 b)

Inzicht verkrijgen in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden

4.4.2 c)

Beschikbaar stellen van middelen

4.5.3 c) (2e reeks) 4e punt

Directiebeoordeling van het ISMS

4.5.3 c) (2e reeks) 5e punt

Directiebeoordeling van het ISMS

4.3

Het toepassingsgebied van het managementsysteem voor informatiebeveiliging vaststellen

4.3 a)

PLAN: het ISMS vaststellen

4.3 a)

Het toepassingsgebied van het managementsysteem voor informatiebeveiliging vaststellen

4.3 a)

PLAN: het ISMS vaststellen

4.5.1 f)

Het ISMS monitoren en beoordelen

4.3 b)

Het toepassingsgebied van het managementsysteem voor informatiebeveiliging vaststellen

4.5.1 f)

Het ISMS monitoren en beoordelen

4.3 c)

Het toepassingsgebied van het managementsysteem voor informatiebeveiliging vaststellen

Nieuwe eis

4.3

Het toepassingsgebied van het managementsysteem voor informatiebeveiliging vaststellen – Laatste zin

4.7.1 b)

Documentatie van het ISMS – Algemeen

4.7.2 f)

Beheersing van documenten

4.4

Managementsysteem voor informatiebeveiliging

4.1

Managementsysteem voor informatiebeveiliging: ISMS

4.4.2 a)

Beschikbaar stellen van middelen

5.1 a)

Leiderschap en betrokkenheid

4.3 b) 3e punt

PLAN: het ISMS vaststellen

4.2.2 a), b)

Actieve betrokkenheid

5.1 b)

Leiderschap en betrokkenheid

Nieuwe eis

5.1 c)

Leiderschap en betrokkenheid

4.2.2 e)

Actieve betrokkenheid

5.1 d)

Leiderschap en betrokkenheid

4.2.2 d)

Actieve betrokkenheid

5.1 e)

Leiderschap en betrokkenheid

4.2.2 b), g), h)

Actieve betrokkenheid

5.1 f)

Leiderschap en betrokkenheid

4.2.2 b), g), h)

Actieve betrokkenheid

5.1 g)

Leiderschap en betrokkenheid

4.2.2 a), d), g), h)

Actieve betrokkenheid

5.1 h)

Leiderschap en betrokkenheid

4.2.2

Actieve betrokkenheid

5.2

Beleid – Eerste zin

4.3 b) 5e punt

PLAN: het ISMS vaststellen

4.2.2 a)

Actieve betrokkenheid

5.2 a)

Beleid

4.3 b)

PLAN: het ISMS vaststellen

5.2 b)

Beleid

4.3 b) 1e punt

PLAN: het ISMS vaststellen

5.2 c)

Beleid

4.3 b) 2e punt

PLAN: het ISMS vaststellen

5.2

Beleid

4.7.3

Beheersing van registraties

5.2 d)

Beleid

4.2.2 d)

Actieve betrokkenheid

5.2 e)

Beleid

4.7.1 a)

Documentatie van het ISMS – Algemeen

5.2 f)

Beleid

4.2.2 d)

Actieve betrokkenheid

5.2 g)

Beleid

4.7.2 f)

Beheersing van documenten

5.3

Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie – Eerste zin

4.2.1

Toewijzen verantwoordelijkheden

4.2.2 c)

Actieve betrokkenheid

4.5.2

Interne ISMS-audits

5.3 a)

Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie

4.7.3

Beheersing van registraties

4.2.2 c)

Actieve betrokkenheid

4.5.2

Interne ISMS-audits

5.3 b)

Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie

4.7.3

Beheersing van registraties

4.2.2 c)

Actieve betrokkenheid

4.5.2

Interne ISMS-audits

6.1.1

Maatregelen om risico’s te beperken en kansen te benutten – Algemeen

4.3 d)

PLAN: het ISMS vaststellen

4.6.4 a)

Preventieve maatregelen

6.1.1 a)

Maatregelen om risico’s te beperken en kansen te benutten – Algemeen

Nieuwe eis

6.1.1 b)

Maatregelen om risico’s te beperken en kansen te benutten – Algemeen

Nieuwe eis

6.1.1 c)

Maatregelen om risico’s te beperken en kansen te benutten – Algemeen

Nieuwe eis

6.1.1 d)

Maatregelen om risico’s te beperken en kansen te benutten – Algemeen

4.3 e) 4e punt

PLAN: het ISMS vaststellen

Maatregelen om risico’s te beperken en kansen te benutten – Algemeen

4.6.4 b), c)

Preventieve maatregelen

6.1.1 e) 1)

Maatregelen om risico’s te beperken en kansen te benutten – Algemeen

4.4.1 a)

Implementeren en uitvoeren ISMS

Maatregelen om risico’s te beperken en kansen te benutten – Algemeen

4.6.4 c)

Preventieve maatregelen

6.1.1 e) 2)

Maatregelen om risico’s te beperken en kansen te benutten – Algemeen

4.6.4 e)

Preventieve maatregelen

6.1.2

Risicobeoordeling van informatiebeveiliging
– Eerste zin

4.3 c) 1e punt

PLAN: het ISMS vaststellen

6.1.2 a)

Risicobeoordeling van informatiebeveiliging

Nieuwe eis

6.1.2 a) 1)

Risicobeoordeling van informatiebeveiliging

4.3 b) 4e punt, c) 2e punt

PLAN: het ISMS vaststellen

Risicobeoordeling van informatiebeveiliging

4.2.2 f)

Actieve betrokkenheid

6.1.2 a) 2)

Risicobeoordeling van informatiebeveiliging

Nieuwe eis

6.1.2 b)

Risicobeoordeling van informatiebeveiliging

4.3 c)

PLAN: het ISMS vaststellen

6.1.2 c)

Risicobeoordeling van informatiebeveiliging

4.3 d)

PLAN: het ISMS vaststellen

6.1.2 c) 1)

Risicobeoordeling van informatiebeveiliging

4.3 d) 1e, 2e, 3e, 4e punt

PLAN: het ISMS vaststellen

6.1.2 c) 2)

Risicobeoordeling van informatiebeveiliging

4.3 d) 1e punt

PLAN: het ISMS vaststellen

6.1.2 d) 1)

Risicobeoordeling van informatiebeveiliging

4.3 e) 1e punt

PLAN: het ISMS vaststellen

6.1.2 d) 2)

Risicobeoordeling van informatiebeveiliging

4.3 e) 2e punt

PLAN: het ISMS vaststellen

6.1.2 d) 3)

Risicobeoordeling van informatiebeveiliging

4.3 e) 3e punt

PLAN: het ISMS vaststellen

6.1.2 e) 1)

Risicobeoordeling van informatiebeveiliging

4.3 e) 4e punt

PLAN: het ISMS vaststellen

6.1.2 e) 2)

Risicobeoordeling van informatiebeveiliging

4.3 e) 4e punt

PLAN: het ISMS vaststellen

6.1.2

Risicobeoordeling van informatiebeveiliging
– Laatste zin

4.7.1 d), e)

Documentatie van het ISMS – Algemeen

6.1.3

Behandeling van informatiebeveiligingsrisico’s

4.3 f)

PLAN: het ISMS vaststellen

6.1.3 a)

Behandeling van informatiebeveiligingsrisico’s

4.3 f) 2e zin

PLAN: het ISMS vaststellen

6.1.3 b)

Behandeling van informatiebeveiligingsrisico’s

4.3 g)

PLAN: het ISMS vaststellen

6.1.3 c)

Behandeling van informatiebeveiligingsrisico’s

Nieuwe eis

6.1.3 d)

Behandeling van informatiebeveiligingsrisico’s

4.3 j) 1e, 2e, 3e punt

PLAN: het ISMS vaststellen

Behandeling van informatiebeveiligingsrisico’s

4.7.1 i)

Documentatie van het ISMS – Algemeen

6.1.3 e)

Behandeling van informatiebeveiligingsrisico’s

4.4.1 a)

Implementeren en uitvoeren ISMS

6.1.3 f)

Behandeling van informatiebeveiligingsrisico’s

4.3 h)

PLAN: het ISMS vaststellen

6.1.3

Behandeling van informatiebeveiligingsrisico’s
– Laatste zin

4.7.1 f)

Documentatie van het ISMS – Algemeen

6.2

Informatiebeveiligingsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken – Eerste zin

4.2.2 b)

Actieve betrokkenheid

6.2 a)

Informatiebeveiligingsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken

4.2.2 d)

Actieve betrokkenheid

6.2 b)

Informatiebeveiligingsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken

Nieuwe eis

6.2 c)

Informatiebeveiligingsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken

Nieuwe eis

6.2 d)

Informatiebeveiligingsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken

4.2.2 d)

Actieve betrokkenheid

6.2 e)

Informatiebeveiligingsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken

4.5.1 b)

Het ISMS monitoren en beoordelen

6.2

Informatiebeveiligingsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken

4.7.1 a)

Documentatie van het ISMS – Algemeen

6.2 f)

Informatiebeveiligingsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken

Nieuwe eis

6.2 g)

Informatiebeveiligingsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken

Nieuwe eis

6.2 h)

Informatiebeveiligingsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken

Nieuwe eis

6.2 i)

Informatiebeveiligingsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken

Nieuwe eis

6.2 j)

Informatiebeveiligingsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken

4.5.1 b)

Het ISMS monitoren en beoordelen

7.1

Middelen

4.4.1 b), g)

Implementeren en uitvoeren ISMS

4.4.2

Beschikbaar stellen van middelen

7.2 a)

Competentie

4.4.3 a)

Training, bewustzijn en bekwaamheid voor het ISMS

7.2 b)

Competentie

4.4.3

Training, bewustzijn en bekwaamheid voor het ISMS

7.2 c)

Competentie

4.4.3 b), c)

Training, bewustzijn en bekwaamheid voor het ISMS

7.2 d)

Competentie

4.4.3 d)

Training, bewustzijn en bekwaamheid voor het ISMS

7.3 a)

Bewustzijn

Nieuwe eis

7.3 b)

Bewustzijn

4.4.1 e)

Implementeren en uitvoeren ISMS

4.4.3

Training, bewustzijn en bekwaamheid voor het ISMS

7.3 c)

Bewustzijn

4.4.1 e)

Implementeren en uitvoeren ISMS

4.4.3

Training, bewustzijn en bekwaamheid voor het ISMS

7.4

Communicatie – Eerste zin

4.6 c)

ACT: het ISMS onderhouden en verbeteren

4.2.2 d)

Actieve betrokkenheid

7.4 a)

Communicatie

4.6 c)

ACT: het ISMS onderhouden en verbeteren

4.2.2 d)

Actieve betrokkenheid

7.4 b)

Communicatie

Nieuwe eis

7.4 c)

Communicatie

4.6.1 c)

ACT: het ISMS onderhouden en verbeteren – Algemeen

4.2.2 d)

Actieve betrokkenheid

7.4 d)

Communicatie

Nieuwe eis

7.4 e)

Communicatie

Nieuwe eis

7.5.1 a)

Gedocumenteerde informatie – Algemeen

4.7.1 a), b), h), i)

Documentatie van het ISMS – Algemeen

7.5.1 b)

Gedocumenteerde informatie – Algemeen

Nieuwe eis

7.5.2 a)

Creëren en actualiseren

4.7.2 c), e), j)

Beheersing van documenten

4.7.3

Beheersing van registraties

7.5.2 b)

Creëren en actualiseren

Nieuwe eis

7.5.2 c)

Creëren en actualiseren

4.7.2 a), b)

Beheersing van documenten

7.5.3

Beheer van gedocumenteerde informatie – Eerste zin

4.7.2

Beheersing van documenten

7.5.3 a)

Beheer van gedocumenteerde informatie

4.7.2 d), f)

Beheersing van documenten

4.7.3

Beheersing van registraties

7.5.3 b)

Beheer van gedocumenteerde informatie

4.7.2

Beheersing van documenten

4.7.3

Beheersing van registraties

7.5.3 c)

Beheer van gedocumenteerde informatie

4.7.2 f), h), i)

Beheersing van documenten

4.7.3

Beheersing van registraties

7.5.3 d)

Beheer van gedocumenteerde informatie

4.7.2 f), h)

Beheersing van documenten

4.7.3

Beheersing van registraties

7.5.3 e)

Beheer van gedocumenteerde informatie

4.7.2 c) d)

Beheersing van documenten

7.5.3 f)

Beheer van gedocumenteerde informatie

4.7.2 f), j)

Beheersing van documenten

4.7.3

Beheersing van registraties

7.5.3

Beheer van gedocumenteerde informatie
– Laatste alinea

4.7.2 g)

Beheersing van documenten

8.1

Operationele planning en beheersing – Eerste alinea – Eerste zin

Nieuwe eis

8.1

Operationele planning en beheersing – Eerste alinea – Tweede zin

4.4.1 c)

Implementeren en uitvoeren ISMS

4.4.1 f)

Implementeren en uitvoeren ISMS

8.1

Operationele planning en beheersing – Tweede alinea

4.7.3

Beheersing van registraties

8.1

Operationele planning en beheersing – Derde alinea

Nieuwe eis

8.1

Operationele planning en beheersing – Laatste alinea

4.4.1 h)

Implementeren en uitvoeren ISMS

4.6.4 b), c)

Preventieve maatregelen

8.2

Risicobeoordeling van informatiebeveiliging

4.5.1 d)

Het ISMS monitoren en beoordelen

4.7.1 e)

Documentatie van het ISMS – Algemeen

8.3

Informatiebeveiligingsrisico’s behandelen

4.4.1 b) c)

Implementeren en uitvoeren ISMS

4.7.3

Beheersing van registraties

9.1

Monitoren, meten, analyseren en evalueren
– Eerste alinea

4.5.1 b), c)

Het ISMS monitoren en beoordelen

4.5.2 d)

Interne ISMS-audits

9.1 a)

Monitoren, meten, analyseren en evalueren

4.5.1 a), c), d) g)

Het ISMS monitoren en beoordelen

9.1 b)

Monitoren, meten, analyseren en evalueren

4.4.1 d)

Implementeren en uitvoeren ISMS

9.1 c)

Monitoren, meten, analyseren en evalueren

Nieuwe eis

9.1 d)

Monitoren, meten, analyseren en evalueren

Nieuwe eis

9.1 e)

Monitoren, meten, analyseren en evalueren

4.5.1 b)

Het ISMS monitoren en beoordelen

9.1 f)

Monitoren, meten, analyseren en evalueren

Nieuwe eis

9.1

Monitoren, meten, analyseren en evalueren
– Laatste alinea

4.5.1 h)

Het ISMS monitoren en beoordelen

4.7.3

Beheersing van registraties

9.2

Interne audit – Eerste alinea

4.5.1 e)

Het ISMS monitoren en beoordelen

4.5.2

Interne ISMS-audits

9.2 a) 1)

Interne audit

4.5.2 b)

Interne ISMS-audits

9.2 a) 2)

Interne audit

4.5.2 a)

Interne ISMS-audits

9.2 b)

Interne audit

4.5.2 c)

Interne ISMS-audits

9.2 c)

Interne audit

4.5.2

Interne ISMS-audits

9.2 d)

Interne audit

4.5.2

Interne ISMS-audits

9.2 e)

Interne audit

4.5.2

Interne ISMS-audits

9.2 f)

Interne audit

4.5.2

Interne ISMS-audits

9.2 g)

Interne audit

4.7.1 h)

Documentatie van het ISMS – Algemeen

4.7.3

Beheersing van registraties

4.5.2

Interne ISMS-audits

9.3

Directiebeoordeling – Eerste alinea

4.5.1 f)

Het ISMS monitoren en beoordelen

4.2.2 h)

Actieve betrokkenheid

4.4.2 e)

Beschikbaar stellen van middelen

4.5.3 1e alinea

Directiebeoordeling van het ISMS

9.3 a)

Directiebeoordeling

4.5.3 g)

Directiebeoordeling van het ISMS

9.3 b)

Directiebeoordeling

4.5.1 d)

Het ISMS monitoren en beoordelen

4.5.3 c), e), h)

Directiebeoordeling van het ISMS

9.3 c)

Directiebeoordeling

4.5.3 f)

Directiebeoordeling van het ISMS

9.3 c) 1)

Directiebeoordeling

4.5.3 d)

Directiebeoordeling van het ISMS

9.3 c) 2)

Directiebeoordeling

4.5.3 f)

Directiebeoordeling van het ISMS

9.3 c) 3)

Directiebeoordeling

4.5.3 a)

Directiebeoordeling van het ISMS

9.3 c) 4)

Directiebeoordeling

Nieuwe eis

9.3 d)

Directiebeoordeling

4.5.3 b)

Directiebeoordeling van het ISMS

9.3 e)

Directiebeoordeling

4.5.3 e), f)

Directiebeoordeling van het ISMS

9.3 f)

Directiebeoordeling

4.5.3 i)

Directiebeoordeling van het ISMS

9.3

Directiebeoordeling – Een-na-laatste alinea

4.5.1 d), g)

Het ISMS monitoren en beoordelen

4.5.3

Directiebeoordeling van het ISMS

9.3

Directiebeoordeling – Laatste alinea

4.7.3

Beheersing van registraties

4.5.3

Directiebeoordeling van het ISMS

10.1 a)

Afwijkingen en corrigerende maatregelen

4.6.3

Corrigerende maatregelen

10.1 a) 1)

Afwijkingen en corrigerende maatregelen

4.6.3

Corrigerende maatregelen

10.1 a) 2)

Afwijkingen en corrigerende maatregelen

4.6.3

Corrigerende maatregelen

10.1 b)

Afwijkingen en corrigerende maatregelen

4.6.3 c)

Corrigerende maatregelen

4.6.4 b)

Preventieve maatregelen

10.1 b) 1)

Afwijkingen en corrigerende maatregelen

4.6.3 a)

Corrigerende maatregelen

10.1 b) 2)

Afwijkingen en corrigerende maatregelen

4.6.3 b)

Corrigerende maatregelen

10.1 b) 3)

Afwijkingen en corrigerende maatregelen

4.6.3 a)

Corrigerende maatregelen

4.6.4 a)

Preventieve maatregelen

10.1 c)

Afwijkingen en corrigerende maatregelen

4.6.1 b)

ACT: het ISMS onderhouden en verbeteren – Algemeen

4.6.3 d)

Corrigerende maatregelen

10.1 d)

Afwijkingen en corrigerende maatregelen

4.6.3 f)

Corrigerende maatregelen

10.1 e)

Afwijkingen en corrigerende maatregelen

Nieuwe eis

10.1

Afwijkingen en corrigerende maatregelen

Nieuwe eis

10.1 f)

Afwijkingen en corrigerende maatregelen

4.6.3 b), c), d)

Corrigerende maatregelen

10.1 g)

Afwijkingen en corrigerende maatregelen
– Laatste alinea

4.6.3 e)

Corrigerende maatregelen

10.2

Continue verbetering

4.6.1 a), b), d)

ACT: het ISMS onderhouden en verbeteren – Algemeen

4.4.2 f)

Beschikbaar stellen van middelen

4.6.2

Continue verbetering