NEN 7510-1:2017+A1:2020 Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Deel 1: Managementsysteem 2017

Verberg hoofdstructuurtekst (HLS) Toon HLS Verberg alle toelichting Toon alle toelichting

NEN 7510:2011, Medische informatica – Informatiebeveiliging in de zorg

NEN 7512, Medische informatica – Informatiebeveiliging in de zorg – Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling

NEN 7513, Medische informatica – Logging – Vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers (in voorbereiding)

NEN-EN 15224, Kwaliteitsmanagementsystemen – EN ISO 9001:2015 voor zorg en welzijn

NEN-EN-ISO 9000:2015, Kwaliteitsmanagementsystemen – Grondbeginselen en verklarende woordenlijst

NEN-EN-ISO 19011, Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen

NEN-EN-ISO 25237:2017, Health informatics – Pseudonymization

NEN-EN-ISO 27799:2016, Health informatics – Information security management in health using ISO/IEC 27002

NEN-EN-ISO/IEC 27000:2017, Information technology – Security techniques – Information security management systems – Overview and vocabulary

[A1>NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017+A11:2020, Informatietechnologie – Beveiligingstechnieken – Managementsystemen voor informatiebeveiliging – Eisen<A1]

NPR-ISO Guide 73:2009, Risicomanagement – Verklarende woordenlijst

NPR-ISO/TR 20514, Health informatics – Electronic health record – Definition, scope and context

NEN-ISO 22857:2014, Health informatics – Guidelines on data protection to facilitate trans-border flows of personal health data

NEN-ISO 31000:2009, Risicomanagement Principes en richtlijnen

NEN-ISO/IEC 27000:2009 [A1>21)<A1], Information technology – Security techniques – Information security management systems – Overview and vocabulary

NEN-ISO/IEC 27000:2014 [A1>21)<A1], Informatietechnologie – Beveiligingstechnieken – Managementsystemen voor informatiebeveiliging – Overzicht en woordenlijst

NEN-ISO/IEC 27001:2005 [A1>22)<A1], Informatietechnologie – Beveiligingstechnieken – Managementsystemen voor informatiebeveiliging – Eisen

NEN-ISO/IEC 27002+C1+C2:2015, Informatietechnologie – Beveiligingstechnieken – Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging

NEN-ISO/IEC 27003, Information technology Security techniques Information security management systems – Guidance

NEN-ISO/IEC 27004, Information technology Security techniques Information security management Monitoring, measurement, analysis and evaluation

NEN-ISO/IEC 27005, Information technology Security techniques Information security risk management

NEN-ISO/IEC 38500:2015, Information technology – Governance of IT for the organization

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG

ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement – Procedures specific to ISO, 2016

CBP Richtsnoer Beveiliging van persoonsgegevens, 201321) Ingetrokken. De huidige editie is NEN-EN-ISO/IEC 27000:2017.

22) Ingetrokken. De huidige editie is [A1>NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017+A11:2020<A1].