NEN 7510-1:2017+A1:2020 Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Deel 1: Managementsysteem 2017

Verberg hoofdstructuurtekst (HLS) Toon HLS Verberg alle toelichting Toon alle toelichting

Om te voldoen aan de informatiebeveiligingseisen en om de in 6.1 vastgestelde [A1>acties<A1] te implementeren moet de organisatie de benodigde processen plannen, implementeren en beheersen. De organisatie moet ook plannen implementeren om de in 6.2 vastgestelde informatiebeveiligingsdoelstellingen te bereiken.

De organisatie moet gedocumenteerde informatie bijhouden in de omvang die nodig is om het vertrouwen te hebben dat de processen volgens planning zijn uitgevoerd.

De organisatie moet geplande wijzigingen beheersen en de consequenties van onbedoelde wijzigingen beoordelen, en zo nodig maatregelen treffen om nadelige effecten tegen te gaan.

De organisatie moet bewerkstelligen dat uitbestede processen worden vastgesteld en beheerst.


De organisatie moet risicobeoordelingen van informatiebeveiliging met geplande tussenpozen uitvoeren, of als significante veranderingen worden voorgesteld of zich voordoen, rekening houdend met de criteria die zijn vastgesteld in 6.1.2 a).

De organisatie moet gedocumenteerde informatie bewaren van de resultaten van de risicobeoordelingen van informatiebeveiliging.


De organisatie moet het behandelplan van informatiebeveiligingsrisico’s implementeren.

De organisatie moet gedocumenteerde informatie bewaren van de resultaten van het behandelen van informatiebeveiligingsrisico’s.