NEN 7513 Eisen aan instellingen die audits ten behoeve van certificate van informatiebeveiligingsmanagementsystemen in de zorg uitvoeren 2018

Verberg alle toelichting Toon alle toelichting
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
CI Certificerende Instelling
CIBG Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg, agentschap van het ministerie van VWS
EPD Elektronisch patiëntdossier
GBA Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
ICT Informatie- en Communicatie Technologie
ID Identificator
LSP Landelijk schakelpunt
Nictiz Nationaal ICT Instituut in de Zorg
OID Object Identifier
PGO Persoonlijke gezondheidsomgeving
UTC Coordinated Universal Time
UZI Unieke Zorgverlener Identificatie
Wet BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
WBP Wet bescherming persoonsgegevens
WGBO Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst