NEN 7513 Eisen aan instellingen die audits ten behoeve van certificate van informatiebeveiligingsmanagementsystemen in de zorg uitvoeren 2018

Verberg alle toelichting Toon alle toelichting
ASTM E2147-01, Standard Specification for Audit and Disclosure Logs for Use in Health Information Systems
NEN-EN 13606-4, Health informatics — Electronic health record communication, Part 4: Security
NEN-EN 15224:2017, Kwaliteitsmanagementsystemen — EN ISO 9001:2015 voor zorg en welzijn
NEN-EN-ISO 12052:2011, Health informatics — Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM) including workflow and data management
NEN-EN-ISO 22600-1:2014, Health informatics — Privilege management and access control — Part 1: Overview and policy management
NEN-EN-ISO 22600-2:2014, Health informatics — Privilege management and access control — Part 2: Formal models
NEN-EN-ISO 22600-3:2014, Health informatics — Privilege management and access control — Part 3: Implementations
NEN-ISO/IEC 15408-2, Information technology— Security techniques —Evaluation criteria for IT security — Part 2: Security functional components
NEN-EN-ISO 27789:2013, Health informatics — Audit trails for electronic health records
[1] IETF/RFC 3881, Security Audit and Access Accountability Message — XML Data Definitions for Healthcare Applications, September 2004
[2] IHE IT Infrastructure Technical Framework, vol. 1, Revision 12.1 (2016): Integration Profiles
[3] IHE IT Infrastructure Technical Framework, vol. 2a, Revision 12.1 (2016): Transactions ITI — through ITI-28
[4] UZI-register, CIBG
[5] W3C-recommendation may 2001, www.w3.org/TR/2001/REC-xhtml1120010531/xhtml11.pdf
AORTA-documentatierelease 2008 totaal, Nictiz, 31 oktober 2008 en 16 april 2009
Uitgangspunten voor autorisatieprotocollen en toestemmingsprofielen, NEN-rapport, december 2006
Aansprakelijkheid rond het EPD, Rapport Universiteit van Tilburg, april 2008
Implementatie van de WGBO — Van wet naar praktijk, KNMG juni 2004
Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg
Wetsvoorstel Wijziging van de wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatie-uitwisseling in de zorg
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Kwaliteitswet Zorginstellingen (Kwz)
Unified Modeling Language. Object Management Group, http://www.uml.org/