NEN 7513 Eisen aan instellingen die audits ten behoeve van certificate van informatiebeveiligingsmanagementsystemen in de zorg uitvoeren 2018

Verberg alle toelichting Toon alle toelichting
Naar de volgende documenten wordt in de tekst zo verwezen dat de bepalingen ervan geheel of gedeeltelijk ook voor dit document gelden. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde editie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste editie van het document (met inbegrip van eventuele wijzigingsbladen en correctiebladen) waarnaar is verwezen van toepassing.
  • NEN 7510-1:2017 en NEN 7510-2:2017, Medische informatica — Informatiebeveiliging in de zorg
  • NEN-ISO 8601:2005, Data elements and interchange formats — Information interchange — Representation of dates and times
  • NEN-EN-ISO 21298:2017, Health informatics — Functional and structural roles