Kies de norm(en) waarmee u wilt werken

U kunt hieronder de norm(en) selecteren waarmee u wilt werken. Afhankelijk van het aantal normen kunt u een licentie kopen, waarbij een aantal gebruikers hoort. Wilt u een aanbod op maat? Neem dan contact met ons op.

Geselecteerde normen 0

Welke normen heeft u nodig?

Code Naam
ISO 45001Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik
NEN 7510-1Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Deel 1: Managementsysteem
NEN-EN-ISO 14001Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik
NEN-EN-ISO 9001Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen
NEN-EN-ISO/IEC 27001Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen