Kies de norm voor uw proefabonnement

Een proefabonnement duurt een maand. Met een proefabonnement heeft u toegang tot één norm met een gebruiker. Kies één van de normen hieronder.

Geselecteerde normen 0 / 1

Welke normen heeft u nodig?

Code Naam
ISO 45001Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik
NEN 7510-1Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Deel 1: Managementsysteem
NEN-EN-ISO 14001Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik
NEN-EN-ISO 9001Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen
NEN-EN-ISO/IEC 27001Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen