ISO 27001:2023

Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen

ISO/IEC 27001 stelt eisen aan een managementsysteem voor informatiebeveiliging. In de webtool ISO 27001 is de norm te bekijken evenals de aanvullende normen NEN-EN-ISO/IEC 27000 en NEN-EN-ISO/IEC 27002.

Daarnaast geeft de Webtool ISO 27001 praktische handvatten die het werken met deze en aanvullende normen, overzichtelijk en eenvoudig maakt. Om gebruik te maken van de webtool kunt u een abonnement afsluiten.