NEN 7510-1:2017+A1:2020 Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Deel 1: Managementsysteem 2017

Hide high level structure (HLS) Show HLS Hide all commentary Show all commentary

[A1>Bij NEN 7510-1:2017+A1:2020

NEN 7510-1+A1:2020 vervangt NEN 7510-1:2017.

NEN 7510-1+A1 bevat de normatieve voorschriften voor het managementsysteem volgens NEN‑EN‑ISO/IEC 27001:2017+A11:2020 (nl).

NEN 7510-2 vormt de Nederlandse weergave van de Europese en internationale normen NEN‑ISO/IEC 27002+C1+C2:2015 (nl) en NEN-EN-ISO 27799:2016 (en).

Deze geconsolideerde versie bevat wijzigingen die voortkomen uit wijzigingen in de nieuwe vertaling van NEN‑EN-ISO/IEC 27001:2017. In deze laatste vertaling is nu, net zoals in NEN 7510-1, een gele markering aangebracht die de zogenaamde HLS-structuur van deze ISO-norm weergeeft. Deze markering heeft geleid tot enkele tekstuele aanpassingen, waarmee de nieuwe vertaling van NEN‑EN‑ISO/IEC 27001:2017 volledig in overeenstemming is met de HLS-vertaling. Voor zover het aanpassingen betreft van tekst die ook in NEN 7510-1 staat, zijn deze aanpassingen in deze geconsolideerde versie NEN 7510-1+A1 overgenomen.

Daarnaast bevat deze geconsolideerde versie wijzigingen die niet samenhangen met wijzigingen in NEN‑EN‑ISO/IEC 27001:2017.

De wijzigingen zijn gemarkeerd met [A1> en <A1], met uitzondering van de vaak terugkomende wijziging van NEN 7510-1 in NEN 7510-1+A1.

Bij NEN 7510-1:2017<A1]

Deze norm is de herziening van NEN 7510:2011 en bestaat uit twee delen.

Deel 1 bevat de normatieve voorschriften voor het managementsysteem volgens NEN‑ISO/IEC 27001+C11:2014+C1:2014+C2:2015 (nl).

Deel 2 vormt de Nederlandse weergave van de Europese en internationale normen NEN‑ISO/IEC 27002+C1+C2:2015 (nl) en NEN-EN-ISO 27799:2016 (en).

De drie internationale normen hebben de status van Nederlandse norm. Er is geen officiële Nederlandse vertaling van NEN-EN-ISO 27799:2016 (en).

Deze norm past de hoofdstructuur (High Level Structure – HLS) 1) toe en is daardoor compatibel met andere managementsysteemnormen die de HLS volgen. Deze gemeenschappelijke benadering is nuttig voor organisaties die ervoor kiezen een enkel managementsysteem uit te voeren dat voldoet aan de eisen van twee of meer managementsysteemnormen.

NEN 7510-1:2017 en NEN 7510-2:2017 herroepen en vervangen samen de tweede editie van NEN 7510 uit 2011. In bijlage B is een kruistabel opgenomen die de relatie weergeeft tussen beide edities.

Deze norm is opgesteld door normcommissie 303 006 'Informatievoorziening in de zorg'.


1) Zoals gedefinieerd in bijlage SL van ISO/IEC Directives, deel 1, geconsolideerd ISO-supplement. Om de gebruikers van meerdere managementsysteemnormen van dienst te zijn, is [A1>in deze norm de identieke kerntekst door een (kleur)markering onderscheiden van de aanvullende, voor informatiebeveiliging in de zorg specifieke tekst. De gele markering betreft de identieke kerntekst.<A1]