NEN 7513 Health informatics - Recording actions on electronic patient health records 2018

Hide all commentary Show all commentary
Deze norm is de herziening van NEN 7513:2010.
NEN 7513 vervangt NEN 7513:2010. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige editie zijn:
  • De norm schrijft niet alleen voor welke gegevens moeten worden gelogd, maar ook hoe deze gegevens op een begrijpelijke wijze kunnen worden verwerkt. Patiënten of cliënten moeten hun persoonsgegevens namelijk ook kunnen inzien.
  • Bij de herziening van hoofdstuk 7 is met extra zorg gekeken naar de compatibiliteit met andere standaarden over auditlog-berichten en -berichtenverkeer.
  • Ook is rekening gehouden met recente ontwikkelingen in persoonlijke gezondheidsomgevingen, zoals het Medmij-programma. Privacyregelgeving is vooral gericht op de gegevens die zorginstellingen bijhouden over hun cliënten, maar afspraken over toegangsbeheersing kunnen net zo goed worden toegepast op gegevens die cliënten zelf over hun gezondheid verzamelen en bijhouden.
Deze norm is opgesteld door de normcommissie 303 006 ‘Informatievoorziening in de zorg’ na voorbereiding door de werkgroep 3030060012 ‘Werkgroep Revisie NEN 7513’.